ที่ Suntory Beverage & Food เราส่งเสริมให้บุคลากรของเรามีความกล้าหาญ มุ่งมั่น ใฝ่เรียนรู้ คิดต่าง และกล้าที่จะฝันให้ยิ่งใหญ่ เพื่อให้คุณได้ดึงศักยภาพอันน่าทึ่งในตัวคุณออกมา 
เราทำงานร่วมกันเป็นทีม สนุกกับสิ่งที่ทำร่วมกัน และมุ่งมั่นที่จะทำวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าเดิม ร่วมกันสร้างอนาคตร่วมกันภายใต้แนวคิด One Suntory

เราคือ Suntory

ด้วยมรดกทางความคิดของญี่ปุ่นที่สืบทอดมาตั้งแต่ปี 1899 ได้สร้างแรงบันดาลใจให้เรายึดเป็นแนวทางตามหลักค่านิยม Yatte Minahare และการตอบแทนสังคม (Giving Back to Society)  รวมถึงถูกหล่อหลอมให้เรายึดมั่นในแนวคิด Gemba เพื่อให้เราไปมุ่งไปสู่  "การเติบโตอย่างยั่งยืน" บริษัทเติบโตพร้อมไปกับการสร้างความกลมกลืนระหว่างผู้คนและธรรมชาติ 

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่านิยมของบริษัทเราได้ที่

 

ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่คุณต้องการจะเห็น

ที่ Suntory Beverage & Food เราพร้อมสนับสนุนให้คุณ ปลดปล่อยความเป็นตัวคุณ กล้าที่จะเดินให้ไกลกว่าเดิม สร้างฝันให้ยิ่งใหญ่ ท้าทายตัวเองให้เรียนรู้ คิดค้นสิ่งใหม่ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมาย เราสนับสนุนและเชื่อมั่นในการเติบโตของบุคลากรของเราให้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆไปทั่วโลก

ร่วมกันสร้างอนาคตร่วมกัน

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรา การมีส่วนร่วมของคุณช่วยกำหนดอนาคตของเราที่จะสร้างสังคมให้ดียิ่งขึ้น เป็นแรงบันดาลใจในการเชื่อมต่อกันของผู้คน สร้างช่วงเวลาที่น่าจดจำและส่งผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนที่เราให้บริการ รวมถึงโลกของเราด้วย

เข้าร่วมเครือข่ายผู้มีศักยภาพสูงของเรา

คงการเชื่อมต่อไว้ด้วยการเข้าร่วมเครือข่ายของเรา! กรอกข้อมูลอีเมลของคุณและแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับตัวคุณ และเราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับกิจกรรมของเราและตำแหน่งงานในอนาคตที่ตรงกับความสนใจของคุณ